Juelich市Märkische Str. 两室中一室出租

本帖最后由 zubird 于 2019-1-22 20:41 编辑

Juelich市Märkische Str. 两室中一室出租,16平米左右,冷租140欧 living cost 70欧,网 17.5 欧,电气平分,每月,即日起均可入住。房子配备齐全,随时都可入住。联系方式 微信 f13850172501,  舍友研究中心博士后。
Share |
Share